Go to Top

Om Biavleren

Biavleren er et dagbehandlingstilbud

Organisation

“Biavleren” er et dagbehandlingstilbud, godkendt efter bestemmelserne i Folkeskoleloven.
Hillerød Kommune varetager tilsynet med undervisningen og godkender skolens økonomi.
Biavleren er en selvejende institution med en bestyrelse og en støttekreds. At Biavleren er en selvejende institution, betyder, at ingen privatpersoner kan tjene penge på at drive dagbehandlingstilbuddet – at alle midler bliver i tilbuddet.
Af skolens vedtægter fremgår det, at en af målene er at give eleverne det stærkest mulige potentiale til at møde livets udfordringer. Det skal ske gennem teoretisk og praktisk undervisning parallelt med en behandlingsmæssig indsats.

Tilsyn

For Hillerød kommune varetages tilsynet med Biavleren af:

Rasmus Skriver Bonfils
specialpædagogisk konsulent
Hillerød Kommune
Familier og Sundhed, PPR
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
tlf. 7232 5628
e-mail: brob@hillerod.dk

Bestyrelse

Biavlerens bestyrelse er sammensat af personer med årelange erfaringer fra det sociale område, især dag- og specialskoler og opholdssteder, personaleledelse og IT. Bestyrelsen fungerer som sparringspart for de ansatte omkring både behandlingstilgangen, den daglige drift, økonomien og administrative arbejdsgange. Bestyrelsen ansætter lederen, lærerne og pædagogerne efter indstilling fra personalet.

Bestyrelsen består af:

Jakob Kjærby Lentz (formand). Lærer og indehaver af “Lowarousal.dk”.

Morten Carlsen.(næstformand). Psykolog

Tim Winther. HR-konsulent

Lars Kristensen. Pædagog

Medarbejderrepræsentanter:

Christian vom Braucke

Betina Hollesen

Martin Lind Phillipson

 

Ansatte

Andreas Hare Vang

_S0W3891
Leder af Biavleren. Lærer. Også uddannet i lærer-/pædagogsamarbejdet. Ansat på Biavleren 2009.

Humor og den gode stemning er vitalt for min undervisning. Mennesker, der har det godt, lærer godt! Så mit job er at overbevise eleverne om, at livet er sjovt, og at vi sammen skal få det bedste ud af det.

Jeg er idrætslærer helt ind til benet. Jeg elsker fysisk aktivitet og den glæde, der følger med.

Christian vom Braucke

_S0W3993
Socialpædagog. Har arbejdet på et opholdssted. Ansat på Biavleren 2005.

Mine særlige kompetencer er at få hevet elevernes humør op, når skolen bliver for overvældende, og få dem tilbage på sporet. Det betyder meget for arbejdsindsatsen.

Jeg arbejder på, at få de unge til at tro lidt mere på sig selv. At få pustet liv i de små bitte drømme, de har inderst inde. Jeg bruger mig selv som person og giver dem indblik i et almindeligt liv med glæder og sorger.

Om eftermiddagen har jeg tømrerlinjen, hvor man kan lave en reol, en CD-holder eller andre ting.

Per Jørgensen

_S0W4181
Pædagog. Har arbejdet som afdelingsleder i et fritidscenter og på en produktionsskole. Er også uddannet tømrer. Ansat på Biavleren 2005.

Mine særlige kompetencer er at gøre læringen til et fælles projekt. ”Vi skal nok finde ud af det. Kom, vi prøver”. Og få skabt ro, så man kan få lært noget.

Jeg er god til knallerter og motorcykler. Jeg har mekanikerlinjen, der har vi et frirum og må godt bande og sige frække ord. Samtidig gir det gode muligheder for en ordentlig snak, når man skal ned og tanke olie.
Og så kører jeg selv en masse på motorcykel.

Torben Frisk

torben

Torben Bergqvist Frisk

Folkeskolelærer og Friluftsvejleder. Har tidligere arbejdet med udfordrede elever fra folkeskolen.

Ansat på Biavleren 2015.

”Du kan hvis du tør!”

Det er vigtigt for mig at give eleven indblik i, og en forståelse af, egne evner og ressourcer. Eleverne skal gennem samtale og refleksion danne sig et realistisk billede af deres faglige kunnen og udviklingsmuligheder. Hvad er muligt og hvad kræves der. En oplevelse af at lykkes.

Relationen er vigtig for mig. Jeg møder de unge der hvor de er og tager udgangspunkt i deres verden. Jeg ser mange elever, der udviser stor selvtillid, men ofte lider under et lavt selvværd. Tryghed og en følelse af at have en værdi er for mig fundamentet for en positiv menneskelig og faglig udvikling.

Robert Stuhr

_S0W3709
Lærer. Årskursus i socialpædagogik. Arbejdet i ungdomspsykiatrien, på observationsskole og i ungdomsprojekter. Medstarter af Biavleren i 1984.

Jeg er god til at lytte, lytte og lytte og til at tage eleverne alvorligt og stille krav, de kan leve op til i undervisningen. Det får alle til at vokse og se egne evner og til at indse, at de er en vigtig del af samfundet.

Det er fantastisk at være sammen med eleverne og i fællesskab finde deres styrkesider personligt og fagligt, selvom det ofte kræver mange kampe. Glæden ved at give eleverne troen på, at de kan meget, er overvældende.

Tager sig også af skolens administration.

Historie

I starten af 1980’erne var der en del unge, der var anbragt udenfor eget hjem alene af den grund, at man ikke kunne finde et rimeligt og rummeligt skoletilbud til dem i lokalområdet. Samtidigt var der også en gruppe unge i lokalområdet, som ikke kunne passe ind i den almindelige skole.
Derfor besluttede en kreds af lærere og pædagoger, at lave et lille skoletilbud for disse elever.
Biavleren startede op i sommeren 1984 i lokaler, hvor der før havde været Statens Biavlsforsøgsstation. Fire ildsjæle lagde al deres energi i skolen i de første år. Efterhånden som skolen fik flere elever, så blev der også ansat mere personale. Eleverne var kvikke unge mennesker med en masse krudt i bagdelen, der “bare” skulle have kvalificeret undervisning og pædagogisk vejledning. Gradvist er elevernes problematikker bleve meget mere komplekse. Ofte er vores elever langt fagligt bagud kombineret med  store personlige vanskeligheder. Begge dele stiller store krav til både undervisningen og behandlingen. Det er krav som vi hele tiden med glæde har dygtiggjort os i at kunne mestre, så vores elever kan få et optimalt tilbud.

 

image_print